cofnijcofnij

Funkcje systemu Blueye

Poznaj możliwości systemu

Branże, dla których nasza analityka może zafunkcjonować

Centra Handlowe

Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie damy rady ustalić odpowiednich KPI (Key Performance Indicator) nie mierząc w sklepach konwersji. Dysponując statystykami odwiedzin z łatwością oszacujesz, jak wiele osób odwiedziło Twój obiekt, przeanalizujesz brak zakupów z ich strony. Licznik osób pozwala także ocenić pracę zespołu, kampanie reklamowe, zweryfikować systemy motywacyjne i premiowe, porównywać wyniki z kilku sklepów, a w konsekwencji –wprowadzić działania korygujące

Retail

Pełna analiza statystyk (uwzględniając POS i HR), podpowiada jak podnieść jakość obsługi i jak zoptymalizować koszty obsługi sprzedaży. Dopasować ilość sprzedawców do natężenia ruchu. Zoptymalizować zadania „backoffice” w stosunku do czasu potrzebnego do obsługi klienta. Nawet tak prozaicznej rzeczy jak ustalenie godziny otwarcia i zamknięcia sklepu.

Security

System pozwala między innymi na zliczanie wejść i wyjść przez dany obszar, wykrywanie pozostawionych przedmiotów, czy ochronę cennych przedmiotów i urządzeń. Ponadto zlicza ilość osób w pomieszczeniu i alarmuje o stanach przekroczenia dopuszczalnej liczby co tworzy inteligentny system bezpieczeństwa

Lotniska

System pozwala między innymi na zliczanie wejść i wyjść przez dany obszar, wykrywanie pozostawionych przedmiotów, czy ochronę cennych przedmiotów i urządzeń. Ponadto zlicza ilość osób w wyznaczonych strefach i generuje mapy natężenia ruchu.

Biurowe

System prezentuje wejścia i wyjścia z obiektu, ponadto przedstawia listę pojazdów znajdujących się na obiekcie oraz umożliwia rezerwację miejsc parkingowych ze wskazaniem stanu zajętości parkingu.

Centra Handlowe

Retail

Security

Lotniska

Biurowe

BLUEYE

Funckje systemu

Zliczanie wejść i wyjść

System pozwala na zaliczanie klientów oraz weryfikację wielu danych in-store. Minimalna efektywność 95%

Weryfikacja czasu obsługi klienta przy stanowisku

System pozwala na określenie stref obejmujących dane stanowiska pracy w obszarze analizy. Następnie weryfikuje czas przebywania klienta przy danym stanowisku i tym samym czas obsługi

Budowanie map ciepła na potrzeby weryfikacji uczęszczanych obszarów

Mapy ciepła (heatmaps) to mapy tworzone na podstawie liczby osób oraz ich ruchu na danym obszarze

Mierzenie czasu przebywania klienta we wskazanej strefie

System weryfikuje wskazane strefy i zlicza czas przebywania klienta w zaznaczonym obszarze

Mierzenie ilości interakcji klienta z obsługą

System umożliwia wykrywanie pracowników w oparciu o charakterystyczny strój służbowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie odróżnić klienta od obsługi i określić ilość interakcji z klientami

Weryfikowanie wejść w konkretne rejony i obszary

Badając zatrzymania w danym obszarze zauważamy, które produkty bądź elementy wystroju wyróżniają się wśród innych, bądź są pożądane przez klientów

Geolokalizacja

Mapy rozejścia służą przede wszystkim do oceny, w którą stronę najczęściej klienci udają się zaraz po wejściu do obiektu

ANPR – rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

System automatycznie odczytuje numery tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z obszaru/ parkingu

Analiza przepływu pojazdow wraz z zajętością parkingu

Nowoczesne zastosowania na parkingach: nawigacja do wolnego miejsca i Twojego auta, tablice informacyjne, kamery z rozpoznawaniem obrazu, aplikacja i infokioski z płatnością za parkowanie, raporty i statystyki

Analiza obrotów najemców obiektu

System pozwala na analizowanie wysokości obrotów najemców w wybranym okresie czasu z generowaniem raportów

Efektywność ekspozycji

Mierzenie ilu Klientów przeszło koło ekspozycji i nie weszło do sklepu, ilu się zatrzymało i na jak długo oraz ile weszło do sklepu

Weryfikacja długości kolejki przy kasach i przymierzalniach

Możliwość zdefiniowania maksymalnej długości kolejki z uwzględnieniem powiadomienia wysyłanego do obsługi

Jeden interfejs dla wielu lokalizacji

Aplikacja BLUEYE w jednym miejscu skupia wiele lokalizacji z wdrożonym system. W czasie rzeczywistym można przeglądać statystyki z każdego punktu

Rzuty 3D obiektu

Obiekty są przedstawione w formie 3d, co pozwala na odwzorowanie każdego piętra i dokładne zaznaczenie miejsc liczących

Ruch Klientów z WiFi

Hotspot WiFi to nie tylko dostęp do Internetu dla Klientów odwiedzających obiekt ale również wiele istotnych informacji na temat przemieszczania

Analiza demograficzna

Podział odwiedzjących według płci, grup wiekowych, zestawienia i statystyki

Powiązanie danych z RFID

Generowanie alertu do ochrony w przypadku kradzieży, natychmiastowa identyfikacja wizerunku osoby z możliwością przesłania do odpowiednich służb

Generowanie raportów i statystyk

Raporty- długości pobytu, częstotliwości odwiedzin, etc., które mogą zostać wysyłane automatycznie na wskazane adresy e-mail